شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 1300
بازدید: 108

ارسال اطلاعات به دیتابیس در php

ارسال اطلاعات به دیتابیس در php به روش شی گرایی

<?php
$servername = “localhost”;
$username = “root”;
$password = “”;
$dbname = “APPIKO”;

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
die(“Connection failed: ” . $conn->connect_error);
}
$sql = “INSERT INTO topsite98 (fname, numb) VALUES (‘AMIN’,15)”;

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo “New record created successfully”;
} else {
echo “Error: ” . $sql . “<br>” . $conn->error;
}
$conn->close();
?>

امیدواریم این آموزش برای شما مفید باشد

نویسنده

محمدامین بودلانی
هدف اصلی ما، با کیفیت بودن محصولات هست :)